2013 Fillies
 NameDOBSireDam
Pollys Money Shaker04/30/13Cause its MoneyLB Miss Polly Dude
2015 Colts
 NameDOBSireDam
Gator Playboy04/17/15Greystone PlayboyPainted Hussy
2014 Fillies
 NameDOBSireDam
Socks Playgirl05/20/14Greystone PlayboyDudes Triple Socks
2016 Fillies
 NameDOBSireDam
JED Stormy Lady4/15/16Greystone PlayboyJD Prissy Billie
JED Alices Ruby3/29/16Greystone PlayboyMs Wranglers Billie
Marnie of Greystone04/16/16Greystone PlayboySugars Lucky Penny
2016 Colts
 NameDOBSireDam
Skeet Playboy03/26/16Greystone PlayboyLucky Wranglers
2017 Colts
 NameDOBSireDam
Flit Player04/22/17Greystone PlayboyFlit Missy
Mares
 NameDOBSireDam
JED Billies Playgirl04/12/12Greystone PlayboyMs Wranglers Billie
Flits Last Chance04/15/09Hancock Flit BarSugar Baldy Flit
2018 Fillies
 NameDOBSireDam
Foal #2-18April 2018Greystone PlayboyJD Prissy Billie